AKTUALNY NUMER

Biuletyn 96-97/2016 nr 3/4 (96/97)/2016 - grudzień 2016
 • Gratulacje dla p. Ewy Mańkiewicz-Cudny
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Sympozjum ERASMUS+ w Warszawie
 • Polsko-francuskie forum nauki i innowacji
 • Nowe czasy – nowe wyzwania dla IOR
 • Forum ENC-2016 w Warszawie
 • Konferencja ICARST 2017 w Wiedniu
 • Konferencja NUTECH-2017 w Krakowie
 • Energetyka jądrowa na portalu WORLD NUCLEAR NEWS

ARCHIWUM

Jeżeli chcesz przejrzeć archiwalne numery BIULETYNU NUKLEONICZNEGO wybierz numer i kliknij na odpowiednią ikonę.

Biuletyn 94-95/2012 nr 1/2 (94/95)/2012 - listopad 2016
 • Jubileuszowy zjazd PTN
 • Uwagi Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Opinie prasowe o energetyce jądrowej w projekcie "Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"
Biuletyn 90/2012 nr 1/2 (90)/2012 - grudzień 2012
 • Mądralin 2013
 • Memorandum w sprawie energetyki jądrowej w Polsce
 • Pnącze "Maria Skłodowska – Curie" w ICHTJ
 • Festiwal Nauki 2012 w Jabłonnej
 • Energia jądrowa dla polski?
 • Nuclear Career Seminar
 • PIME 2012
 • Spotkanie Core Committee Meeting DLA ENS-YGN w IChTJ
 • WIN Polska
 • XXIII Szkoła PTBR
 • 80 lat Instytutu Radowego
 • Nagrody PTN 2012
 • Kwartalnik Postępy Techniki Jądrowej
Biuletyn 4 (89)/2011 nr 4 (89)/2011 - grudzień 2011
 • Dr Sueo Machi z wizytą w Polsce
 • Identyfi kacja i konserwacja dzieł sztuki
 • XI Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego 2010/2011
 • Nowoczesne materiały ceramiczne otrzymywane metodą zol-żel
Biuletyn 3 (88)/2011 nr 3 (88)/2011 - październik 2011
 • Powołanie Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • Budowa zaufania społecznego i przejrzystości przy podejmowaniu decyzji w sprawie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
 • NUTECH-2011
Biuletyn 2 (87)/2011 nr 2 (87)/2011 - lipiec 2011
 • XII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w związku z trzęsieniem ziemi w Japonii i awarią w elektrowni atomowej Fukushima I
 • Wspólna uchwala Komitetu Energetyki Jądrowej SEP, Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej i Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Radiacyjne sieciowanie przewodów i kabli
Biuletyn 1 (86)/2011 nr 1 (86)/2011 - kwiecień 2011
 • "Polska nauka i technika dla elektrowni jądrowych w Polsce" Mądralin-2011 – wnioski z konferencji
 • Francusko-Polskie Sympozjum "Chemia dla energetyki jądrowej przyszłości"
 • Technologia radiacyjna w ochronie zabytków
 • XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Biuletyn 4 (85)/2010 nr 4 (85)/2010 - grudzień 2010
 • Prace IChTJ na rzecz energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii
 • Program konwersji paliwa jądrowego w reaktorze MARIA
 • Sterylizacja radiacyjna podłoży do uprawy roślin
 • Instytut Energii Atomowej POLATOM jako producent izotopu 99Mo i generatorów 99mTc
 • Nagrody PTN 2009/2010
Biuletyn 3 (84)/2010 nr 3 (84)/2010 - listopad 2010
 • Konferencja naukowo-techniczna "Polska nauka i technika dla elektrowni jądrowych w Polsce"
 • Czy możemy mieć uran dla przyszłych reaktorów energetycznych z własnych zasobów?
 • Tor paliwem jądrowych reaktorów energetycznych
Biuletyn 2 (83)/2010 nr 2 (83)/2010 - wrzesień 2010
 • Strategiczny projekt badawczy w zakresie energetyki jądrowej
 • Polska nauka i technika dla elektrowni jądrowych w Polsce
 • Polska udziałowcem spółki X-FEL GmbH budującej najwiekszy laser świata
 • Spotkanie Klubu Polska 2015+
 • Energetyka jądrowa – technologie, inwestycje
 • Pełna informacja i prosty dostęp do technologii jbr
 • INIS
 • Wizyta w IPJ przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Światowe Dni Innowacji
Biuletyn 1 (82)/2010 nr 1 (82)/2010 - maj 2010
 • Wyróżnienie IChTJ przez MAEA
 • Ożywiona działalność Politechniki Gdańskiej na rzecz energetyki jądrowej
 • Elektrociepłownie jądrowe dla Warszawy, czyli jak ogrzać i oczyścić miasto stołeczne
 • Sukces zagraniczny
 • Porozumienie pomiędzy Instytutem Energii Atomowej POLATOM i firmą COVIDIEN o współpracy w produkcji izotopów medycznych
Biuletyn 4 (81)/2009 nr 4 (81)/2009 - grudzień 2009
 • Komisja Energetyki Jądrowej Rady do Spraw Atomistyki
 • Druga Szkoła Energetyki Jądrowej
 • Sukces projektu Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w 2. konkursie PO IG 2.1 elementem odbudowy bazy badawczej dla energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej
 • X Szkoła Sterylizacji i Biologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej
 • Profesor Jerzy Niewodniczański
Biuletyn 3 (80)/2009 nr 3 (80)/2009 - październik 2009
 • Kongres Elektryki Polskiej
 • Społeczny Zespół Doradców przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wiceminister Trojanowska na posiedzeniu GNEP
 • Nagrody w konkursie PTN na najlepszą pracę magisterską
Biuletyn 2 (79)/2009 nr 2 (79)/2009 - sierpień 2009
 • Kongres Elektryki Polskiej
 • Studium Podyplomowe Podstaw Energetyki Jądrowej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 • II Szkoła Energetyki Jądrowej
 • Żarnowiec raz jeszcze?
 • Wykorzystanie technik radiacyjnych w przetwórstwie polimerów
 • Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji Radiacyjnej
 • Konferencja w Dimitrovgradzie
 • Apel
 • Postępy Techniki Jądrowej
Biuletyn 1 (78)/2009 nr 1 (78)/2009 - czerwiec 2009
 • Uchwała Rządu w sprawie energetyki jądrowej
 • Zebranie Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach
 • Powołanie nowego Prezesa PAA
 • Powołanie Pełnomocnika ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Powołanie Przewodniczącego Rady do Spraw Atomistyki
 • Rada do Spraw Atomistyki
 • Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny atomistyki obronione w latach 2008-2009
 • Zapowiedź broszury
 • Doniesienia
Biuletyn 5/6 (76/77)/2008 nr 5/6 (76/77)/2008 - grudzień 2008
 • Plan strategiczny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Polsko-norweski projekt badawczy
 • Nowe wyniki badań postaw społecznych w sprawie energetyki jądrowej
 • PAA na COP 14
 • Problematyka przeróbki ciekłych odpadów promieniotwórczych
Biuletyn 2 (73)/2008 nr 2 (73)/2008 - lipiec 2008
 • Uchwała Rady do Spraw Atomistyki
 • XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • Polska energetyka jądrowa na konferencjach
 • Młodzi naukowcy na "Start"
 • Noc w Muzeum Marii Skłowskiej - Curie
 • Białowieża 2008
Biuletyn 1 (72)/2008 nr 1 (72)/2008 - marzec 2008
 • "Energetyka Jądrowa" na MEiL PW
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Biuletyn 7 (71)/2007 nr 7 (71)/2007 - grudzień 2007
 • Polska Platforma Technologii Nuklearnych
 • The Central European Power Show
 • XI Festiwal Nauki – Warszawa 2007
 • Czarnobyl 2007
 • Białowieża 2008
 • Promieniowanie – rzecz o Marii Skłodowskiej–Curie
 • Zmarł Adam Kowalski
Biuletyn 5/6 (69/70)/2007 nr 5/6 (69/70)/2007 - październik 2007
 • Radiacyjna konserwacja dzieł sztuki
 • XIV Zjazd PTBR im. Marii Skłodowskiej–Curie
 • 50 lat kosmonautyki
 • EUROPOWER 2007
 • Nagroda
Biuletyn 3/4 (67/68)/2007 nr 3/4 (67/68)/2007 - czerwiec 2007
 • Sterylizacja radiacyjna
 • Aukcja na rzecz Instytutu Radowego
 • Energia atomowa dla Polski
 • Najlepsze polskie wynalazki
 • Sesja wspomnieniowa o prof. Annie Dziedzic–Gocławskiej
 • Sukcesy polskich wynalazków w Genewie
Biuletyn 65-66/2007 nr 1/2 (65/66)/2007 - styczeń 2007
 • Postawy społeczne Polaków wobec energetyki jądrowej
 • Jubileusz 70-lecia doc. Lecha Walisia
 • Inwestycje w sektorze elektroenergetycznym
 • Polski Produkt Przyszłości
 • Technika jądrowa w służbie społeczeństwa
 • Chemia i technika radiacyjna: wyzwania i możliwości
 • Aukcja w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
 • Polskie Noble 2006 przyznane
 • PARTEC 2007 - Kongres Technologii Cząstek
Biuletyn 63-64/2006 nr 5/6 (63/64)/2006 - listopad 2006

Wnioski z organizowanych przez SEP i PTN konferencji n/t energetyki jądrowej
 • Konferencje organizowane w latach 1996-2006
 • Konferencja "Energetyka Jądrowa dla Polski" Kielce, 21 marca 2006
 • Konferencja "Elektrownie Jądrowe dla Polski - NPPP 2006", Warszawa, 1-2 czerwca 2006
 • Wnioski i propozycje działań przygotowawczych do budowy EJ w Polsce
 • Konferencja "Renesans Energetyki Jądrowej - REJ 2007" MTE-ENEX, Kielce, 12 lutego 2007
 • Konferencja "Polska Energetyka Jądrowa: Dotychczasowe Działania - Program do 2030 Roku - PEJ 2007", Warszawa, 28-29 listopada 2007
Biuletyn 61-62/2006 nr 3/4 (61/62)/2006 - październik 2006
 • Pięćdziesięciolecie Nukleoniki
 • Inicjatywa Krakowska - Proliferation Security Initiative
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
 • Dar polskiego środowiska nukleonicznego dla MAEA
 • Działalność prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 • Chemia i technika radiacyjna: wyzwania i możliwości
Biuletyn 59-60/2006 nr 1/2 (59/60)/2006 - maj 2006
 • 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • SEREN Polska
 • Dni technologii francuskiej w Polsce
 • Szkoła jesienna PTBR - Zakopane 2006
 • Nukleonika na Giełdzie Wynalazków wyróżnionych w 2005 roku
 • Wspomnienia i refleksje - Józef Hurwic
 • Zmarł dr Rajmund Janczak
 • Parki technologiczne szansą dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki
Biuletyn 57-58/2005 nr 5/6 (57/58)/2005 - listopad 2005
 • Energetyka jądrowa dla Polski - NPPP 2006
 • Technika jądrowa dla Kraju
 • Jubileusz 50 lecia pracy prof. dr hab. Juliana Linieckiego
 • Nagrody PTN
 • Szkoła Sterylizacji Radiacyjnej
 • Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
 • ICRR 2011 w Polsce!
Biuletyn 55-56/2005 nr 3/4 (55/56)/2005 - czerwiec 2005
 • Program PSE energetyki jądrowej w Polsce
 • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne na początku XXI wieku
 • Fizyka na fali
 • Ósme spotkania inspektorów ochrony radiologicznej
 • Czy będziemy w Polsce mieli elektrownię jądrową?
 • Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie
 • Zmarł Cesare Mansueto Giulio Lattes
Biuletyn 53-54/2005 nr 1/2 (53/54)/2005 - marzec 2005
 • Ocena porównawcza różnych opcji odnawialnych źródeł energii
 • Działalność Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w latach 2003–2005
 • Technika jądrowa dla Kraju
 • VIII Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej
 • Internetowy obywatel roku 2004
 • Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych
Biuletyn 51-52/2004 nr 5/6 (51/52)/2004 - listopad/grudzień 2004
 • Postawy społeczeństwa polskiego wobec wykorzystania energii jądrowej - w tym energetyki jądrowej
 • PET-CT - konferencja prasowa (Helsinki 2004)
 • Płomienie niezgody
 • Słownik polskich towarzystw naukowych
 • Tomografia pozytonowa w Polsce
Biuletyn 49-50/2004 nr 3/4 (49/50)/2004 - sierpień 2004
 • Awaria w japońskiej elektrowni jądrowej Mihama
 • VII Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
 • Polski PET
 • Naukowy Piknik Polskiego Radia BIS
 • Radiacyjna degradacja zanieczyszczeń wody, ścieków i osadów komunalnych
 • Radiochemia i Ochrona Radiologiczna
 • Nucleus'2004
Biuletyn 47-48/2004 nr 1/2 (47/48)/2004 - kwiecień 2004
 • Energetyka jądrowa na świecie w latach 2001-2002
 • Jeszcze raz o konferencji PET
 • Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
 • XIX Szkoła PTBR
 • Przeszczep w walce z kalectwem
 • Nagrody PTN
 • Postępy Techniki Jądrowej (PTJ)
 • Informacja Skarbnika PTN
Biuletyn 45-46/2003 nr 5/6 (45/46)/2003 - grudzień 2003
 • Międzynarodowa Konferencja Techniki Radiacyjnej IMRP-2003
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 • "Maria Skłodowska-Curie et La Radioactivité"
 • Konferencja PET
 • VIII Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej
 • Mars i promieniowanie jonizujące

REDAKCJA

Polskie Towarzystwo Nukleonicznec/o IChTJ
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

tel.: +48 22 504 12 88
fax: +48 22 811 15 32

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Marek Rabiński
Andrzej Mikulski
Wojciech Głuszewski

Projekt i wykonanie: Paweł Żbikowski, Hosting: Portal nuclear.pl